『REDLINE』 -(C) 2010 石井克人・GASTONIA・マッドハウス/REDLINE委員会