「TSUKINO CROWD FESTIVAL 2017 SPRING」(C) Satoshi Hata